top of page
202530762_338108664497025_8903972598838774596_n.jpeg

“Don’t kill the high because you are low, Don’t.”

Anonymous

Entertainment: Quote

Tất cả các Playlist được lựa chọn và chọn lọc bởi các thành viên trong ban quản trị cũng như cộng đồng của Canporizer trong suốt một quá trình thành lập và làm việc. Chúng mình muốn chia sẻ đến mọi người như một món quà nho nhỏ, để mọi người có thể sử dụng những playlist này vào những mục đích trong cuộc sống, giúp cuộc sống vui vẻ và tràn đầy năng lượng hơn.❤️❤️❤️

Entertainment: Features
202530762_338108664497025_8903972598838774596_n.jpeg

​Click "Canporizer Chill Playlist" and Enjoy 

bottom of page